מטרות מועצת הנשים למען אלגריבה בירושלים

תיעוד ושימור מורשת האישה התוניסאית בתחום: הרוח והתרבות

קשר בין דורי, בין דור ההורים והסבים שחונכו על ברכי המסורת התוניסאית לבין הדור הצעיר הגדל בארץ ישראל המתחדשת

החיית השפה הערבית – יהודית: הקמת מרכז לחקר הספרות בערבית יהודית

טיפוח ערך השלום, קירוב לבבות בין פלגי העם היושב בציון והכרה בערך השלום

הקמת קרן מלגות לסטודנטים החוקרים את מורשת יהדות תוניסיה

בניית מאגר מידע על אודות נשים יהודיות ולמענן

סגור לתגובות.