" יגן ה' "
– שאלות ותשובולפרטים ולרכישה …
מאת הרב הגדול, רבנו יוסף גז זצ"ל

הראב"ד ורב ראשי למדינת תוניסיה

הספר מכיל שאלות ותשובות רבות בארבעה חלקי השולחן הערוך, שכתב רבנו בהיותו משרת בערי תוניסיה, במהדיה ובסוס. ספר זה הוא שארית הפליטה מספרו הגדול בכתב יד, ארבעה חלקים, שאבד במלחמה והכיל תשובות הלכתיות וחידושים על הש"ס.

יצא לראשונה מכתב ידי קדשו, על ידי מכון חכמי תוניסיה התשמ"ט לפ"ג.

לרכישה: משה דידי
טל' 0548408951

"יגן ה' " – שאלות ותשובות

" תרשיש" – מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה

" שירת הנביאים " – שירת קודש נשות האי ג'רבא

" יהודי תוניסיה בישראל " – עדות ותיעוד

" התבוננות ביופי " – צילומים וציורים

" מעגלים בכחול " – מחכמת יהדות תוניסיה

סגור לתגובות.