" תרשיש"
– מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתהלפרטים ולרכישה …
קובץ מאמרים העוסק בקשת רחבה של נושאים מחיי היהודים בתוניסיה לאורך הדורות. עורכי הקובץ הם פרופ' אפרים חזן וד"ר חיים סעדון. פרופ'  חזן הוא ראש המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן, חבר האקדמיה ללשון העברית, וראש המפעל לחקר שירת הקודש. ד"ר סעדון משמש דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה בישראל, מרצה במכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים, ומנהל מרכז התיעוד והמחקר על יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה, שבמכון בן צבי.

לרכישה: מרכז דהאן
טל' 035317959

"יגן ה' " – שאלות ותשובות

" תרשיש" – מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה

" שירת הנביאים " – שירת קודש נשות האי ג'רבא

" יהודי תוניסיה בישראל " – עדות ותיעוד

" התבוננות ביופי " – צילומים וציורים

" מעגלים בכחול " – מחכמת יהדות תוניסיה

סגור לתגובות.