תרבות

מאפייניה התרבותיים של חברת בני אדם מתבטאים באוסף הזיכרונות המשותפים, ברקע ההיסטורי המשותף, במערכת האמונות והדעות, ובתהליכים החברתיים, הכלכליים והאחרים שחווים חבריה.

תוניסיה, המדינה הקטנה ביותר במגרב, הייתה לערש של תרבויות בשל כובשיה הרבים. התמזגו בה יסודות מהתרבות הברברית, הערבית, והצרפתית-אירופאית. האוכלוסייה היהודית, מהקדומות שבין תושבי תוניסיה, הושפעה אף היא מריבוי תרבויות זה. עם זאת, היא הצליחה לשמר את מאפייניה כחברה יהודית, על אף התנאים הלא פשוטים שנבעו ממעמדה כאוכלוסיית חסות בתוך חברה ערבית מוסלמית.

עם עצמאותה של תוניסיה, קהילות ישראל פנו למחוזות אחרים: לארץ ישראל ולצרפת בעיקר, אך גם לארצות נוספות.

סגור לתגובות.