DAR EL DHEKRA  –  דר אל דקרה

La Maison de la mémoire

בית הזיכרון

המהפכה התוניסאית או מהפיכה למען איכות, יצאה מלב העם והפעילה שורה של הפגנות (דצמבר 2010-ינואר 2011), שבסופם נשיא הרפובליקה בן עלי נאלץ לעזוב את המדינה. יש לציין לשבח את השתתפותם הפעילה והאמיצה של הנשים התוניסאיות מכל שכבות האוכלוסייה, בהפגנות למען זכויותיהן.

הבחירות נקבעו לחודש יולי 2011, ובינתיים המדינה מנסה לשמור על יציבותה. מה שלא מנע התפשטות השמועות שתיארו התקפות אנטישמיות שהוכחשו מייד על ידי ראשי הקהילה היהודית בתוניסיה.

הגיעה אלינו ידיעה על הקמת עמותה יהודית תוניסאית השואפת לקדם ולחשוף את התרבות היהודית התוניסאית.

ב-13 למרץ 2011 התקיימה האסיפה הראשונה של העמותה דר אל דקרה בלה גולט בתוניסיה בראשותו של היוזם מר ג'ילברט יעקב ללוש, מראשי הקהילה היהודית בתוניסיה המונה כיום כ- 1600 יהודים אשר מרביתם (כ-1200), הם באי ג'רבא שבדרום תוניסיה והיתר בבירה תוניס וסביבותיה.

מטרות הארגון להביא לשמירה וקידום המורשת התרבותית היהודית התוניסאית כחלק אינטגראלי של ההיסטוריה התוניסאית. 

אנחנו מברכים ומאחלים הצלחה רבה ליוזמה זו היכולה לתרום תרומה משמעותית לדמוקרטיה  התוניסאית המתהווה והיא עשויה אף לפתוח צוהר תרבותי למען השלום.   

סגור לתגובות.